Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem

Gellén Zsolt e.v., a www.kismokusjatek.hu webáruház tulajdonosa és üzemeltetője elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme, azok bizalmas és biztonságos kezelése iránt.

 

A webáruházban lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Egyes szolgáltatások, illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele azonban bizonyos személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) megadásához kötött.

 

Gellén Zsolt e.v. a személyes adatok kezelésére, a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatkezelésére vonatkozóan “az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően jár el.

 

A tudatosan átadott személyes adatokat – mind tárgyát, mértékét, mind idejét tekintve – célhoz kötötten kezeli, az adatkezelés során nyilvántartott személyes adatokról harmadik fél számára tájékoztatást nem ad ki az érintett hozzájárulása, illetőleg törvényi felhatalmazás nélkül.

 

Gellén Zsolt e.v. a jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon birtokába került adatokat. Az érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsolja össze.

 

Gellén Zsolt e.v. www.kismokusjatek.hu webáruháza más internetes honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. A www.kismokusjatek.hu szerkesztője, illetve annak tulajdonosa és üzemeltetője az ezeken a honlapokon elhelyezett tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.